Nejdéle sloužící člen sdružení kolem Kat, nekonečně trpělivý, vždy dobře naladěný, hýřící romantickými i údernými nápěvy – to je Radek a jeho akordeon. Hudbou se zabývá nejen ve svém volném čase, ale je to další člen naší skupiny, který si může hrát i v práci. Radek učí akordeon a klávesy na ZUŠ, a má tudíž zásluhy na výchově mladých muzikantů.