My musical bio

What does music mean to me? In one word – LIFE.

I listen to music and sing nonstop – however the volume knob tends to go left in public.

But first of all, I am an extremely happy person who is lucky
to meet exceptional, talented, wise and kind people. I feel honoured having an opportunity to collaborate on both my
and other musician´s songs, and always try to do my best. If you want to listen to some of those joyful projects, you´ll find them
in the COLLABS section.

I´ve been singing since ever, thanks to my Mom, Grannie
and Grand-Grannie. My delicate taste was discovered first when
I was four, singing together with my pre-school mates for lonely old people in a retirement house. After the songs like Twinkle, Twinkle Little Star … I decided to warm up the atmosphere. I can´t remember it but as per the pre-school director, an unstoppable applause flared-up after I had sung Just a Gigolo. 🙂

Potom následovaly hodiny flétny, kytary, zpěvu a hudební nauky   v LŠU, účinkování v několika dětských a posléze smíšených         či ženských sborech, od druhého stupně ZŠ aktivní činnost           v kapelách různého druhu (od dechovky přes country po metal),   a zejména snahy po založení vlastního multivokálního tělesa.      Ty většinou pohořely na nedostatku dalších zpěváků a zpěvaček kovaných ve vícehlasech. Báječnými výjimkami byla dvě tria – jedno se sourozenci Romčou a Erikem Vymazalovými, druhé s Dášou N. a Evou K. Všichni jmenovaní byli a jsou dále skvělí zpěváci a náš repertoár obsahoval spoustu trojhlasých písniček, včetně několika autorských.

V průběhu prošlých let a dekád jsem pokračovala ve zpívání         a hraní s tělesy různého žánrového zaměření, velikosti, kvality       i smýšlení, převážně na plesech, svatbách, v hotelech,                na vernisážích a podobných akcích. Těchto aktivit postupně ubývalo – zejména proto, že jsem časem přestala mít chuť obětovat jim celý víkend.

Po delším období hudební stagnace přišel zlom a tvářil se jako dárek od mého muže: nahrávací čas ve studiu. Původně zamýšlené tři nebo čtyři písničky od Brontosaurů brnkané             na kytaru se zásluhou mého životního přítele Petra Kratochvíla (mně dodnes nepochopitelným způsobem) proměnily v album čítající 23 písniček zahraných tak špičkovými muzikanty, že tomu ještě pořád úplně nevěřím. Koho by zajímal obsah a vznik tohoto alba, nalezne více v sekci ®MUFFIOSO RECORDS.

Kdo dočetl až sem, je frajer a když mi to řekne, dostane se mu   ode mne uznání a obdivu. 🙂                                                      Octli jsme se tedy v přítomnosti, která je ke mně neskonale laskavá, velkorysá a vlídná. Kromě většinou velmi pozitivních a příjemných událostí v osobním životě mně umožňuje zabývat se hudbou v takovém rozsahu, jaký si jen můžu přát. Díky internetu, dostupné nahrávací technice, toleranci svého muže a samostatnosti svých dcerek pořád ještě nevím, kde leží hranice, za něž už se neodvážím. Pořád ještě letím směrem k duze             a občas se její barvy odráží v mém úsměvu a snech.

In fact, I am singing continuously (however just in my head in public). I sing in a large number of languages (English, Czech, Russian, Ukrainian, Slovak, Spanish, Portugese, German, Scottish Gaelic), and I am eager to learn and sing in others. I especially love to creating polyphonic vocals, and with my voice range C#-A3, it´s possible to cover even some classical music pieces a capella. When people listen to the songs I participate in, and even say a couple of words about them, it´s a pure joy.

Radost a vášeň opředená tóny